FilterPro
Clear
Filter by price:
Manufacturers:

ท่อพญานาคสแตนเลส

แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
เรียงลำดับ:
12 นิ้ว ท่อพญานาค สแตนเลส
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
498,000.00 บาท
Availability:11
ท่อพญานาค 15 นิ้ว สแตนเลส
ท่อสูบน้ำพญานาค แสตนเลส ขนาด 15 นิ้ว ยาว 10 เมตร (เครื่องยนต์ใหม่) พร้อมเกียร์สปีด 1 เกียร์ อัตรารอบ 1:1 เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อขนาด 15 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105LZLP กำลัง 200 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105ZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว กำลัง 132ก..
545,000.00 บาท
Availability:11
ท่อพญานาค ขนาด 12 นิ้ว
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
498,000.00 บาท
Availability:11
ท่อพญานาคสแตนเลส 12 นิ้ว 10 เมตร
เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้า ความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตร เครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kw เครื่องสูบน้ำ Weifang R6105AZLP เครื่องยนต์ 6 สูบ 12 นิ้ว ชนิดเทรลเลอร์ R6105AZLP เครื่องสูบน้ำดีเซลพญานาค ช..
498,000.00 บาท
Availability:11
ท่อยางส่งน้ำ 12 นิ้ว ยาว 4 เมตร
ท่อส่งน้ำตัวหนอน   ขนาด 12 นิ้ว   ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 30 มม. หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10 หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก โครงสร้างด้านในท่อเสริมใยเหล็กอย่างดีทนต่อสภาพการใช้งานหนัก รับแรงดัน 10 บาร์ ประเภทการใช้งาน กรมชลประทาน,เครื่อง..
จำนวน 2 รีวิว.
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 4.2 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 12 นิ้ว ความหนา 2.2 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ รุ่น เครื่องยนต์ R4105ZLD กำลัง 80 แรงม้า ที่ 1500 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตร การสูบน้ำ 800 ลบ.ม/ชม ชนิดเพลานอก เพลา ห..
455,000.00 บาท
Availability:11
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 4.2 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 12 นิ้ว ความหนา 2.2 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ รุ่น เครื่องยนต์ R4105ZLD กำลัง 80 แรงม้า ที่ 1500 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตร การสูบน้ำ 800 ลบ.ม/ชม ชนิดเพลานอก เพลา ห..
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 4.2 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 12 นิ้ว ความหนา 2.2 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ รุ่นเครื่องยนต์ R4105ZLD กำลัง 80 แรงม้า ที่ 1500 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตร การสูบน้ำ 800 ลบ.ม/ชม ชนิดเพลานอก เพลาหนา 2"..
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 4.2 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 12 นิ้ว ความหนา 2.2 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ รุ่น เครื่องยนต์ R4105ZLD กำลัง 80 แรงม้า ที่ 1500 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตร การสูบน้ำ 800 ลบ.ม/ชม ชนิดเพลานอก เพลา ห..
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 4.2 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 12 นิ้ว ความหนา 2.2 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ รุ่นเครื่องยนต์ R4105ZLD กำลัง 80 แรงม้า ที่ 1500 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตร การสูบน้ำ 800 ลบ.ม/ชม ชนิดเพลานอก เพลาหนา..
ท่อสูบน้ำพญานาค
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 10 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 15 นิ้ว ความหนา 2.5 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ รุ่น เครื่องยนต์ R6105ZLD กำลัง 150 แรงม้า ที่ 1500 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตร การสูบน้ำ 1250 ลบ.ม/ชม ชนิดเพลานอก เ..
ท่อสูบน้ำพญานาค ท่อ 12 นิ้ว
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 4.2 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 12 นิ้ว ความหนา 2.2 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ รุ่น เครื่องยนต์ R4105ZLD กำลัง 80 แรงม้า ที่ 1500 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตร การสูบน้ำ 800 ลบ.ม/ชม ชนิดเพลานอก เพลา ห..
ท่อสูบน้ำพญานาค ท่อ 12 นิ้ว
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 4.2 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 12 นิ้ว ความหนา 2.2 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ รุ่นเครื่องยนต์ R4105ZLD กำลัง 80 แรงม้า ที่ 1500 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตรการสูบน้ำ 800 ลบ.ม/ชม ชนิดเพลานอก เพลาหนา ..
ท่อสูบน้ำพญานาค ท่อ 12 นิ้ว
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 4.2 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 12 นิ้ว ความหนา 2.2 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ รุ่น เครื่องยนต์ R4105ZLD กำลัง 80 แรงม้า ที่ 1500 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตร การสูบน้ำ 800 ลบ.ม/ชม ชนิดเพลานอก เพลา ห..
ท่อสูบน้ำพญานาค ท่อ 12 นิ้ว
ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค แบบสเตนเลส 304 ความยาวท่อรวม 4.2 เมตร ท่อสูบน้ำ ท่อพญานาค ท่อสเตนเลส 304 ขนาด 12 นิ้ว ความหนา 2.2 มม. เครื่องยนต์ ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ รุ่นเครื่องยนต์ R4105ZLD กำลัง 80 แรงม้า ที่ 1500 รอบ ต่อนาที เครื่องยนต์ ชนิดดีเซล ปริมาตรการสูบน้ำ 800 ลบ.ม/ชม ชนิดเพลานอก เพลาหนา ..
API 610 Between Bearing Pump(HBD) เช็ควาล์วสวิงหน้าแปลน V22-250 Weichai เครื่องยนต์ดีเซล WP6G160E330 Sinotruk เครื่องยนต์เรือ 301kw D12.42C ท่อส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 4 เมตร หนา 40มม. เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Honeywell Dolphin CT50 Handheld Computer Electric Diaphragm Pump SKD-125 ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 8 นิ้ว เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว Weichai เครื่องยนต์เรือดีเซล WP4.1C68-15 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 12 นิ้ว 300 psi
หมวดหมู่ที่คุณเคยดู
alizonna.com kelenor.co.th jshopdl.co.th ishopbob.com
joyomart.com yaesutape.com igetfor.com ooclsteel.com kinggatevalve.com
frozendurian.net 1durian.site 2durian.site 3durian.site 4durian.site 5durian.site
ooclsteel.site clsteel.biz clsteel.site
1pump.biz 2pump.biz 3pump.biz 4pump.biz 5pump.biz
1hose.site 2hose.site 3hose.site 4hose.site 5hose.site
kingpump.online zonna.online rubberhose.online rubberhose.site
joyomart.online zonnaonline.com zonna.co.th

 

Add Friend